• Liên kết mạng xã hội:
  •   

Video

Kỷ niệm 55 năm ngày Thành lập trường (1960- 2015) phần 1

Kỷ niệm 55 năm ngày Thành lập trường (1960- 2015) phần 1

Kỷ niệm 55 năm ngày Thành lập trường (1960- 2015) phần 2

Kỷ niệm 55 năm ngày Thành lập trường (1960- 2015) phần 3

Lễ khánh thành trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng

Lễ đón bằng công nhận trường THPT đạt chuẩn Quốc gia

Video lễ Khai giảng năm học 2015-2016

Thư viện ảnh

Đọc nhiều nhất

Danh ngôn

Hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2015-2016

15/09/2015

Số tư liệu: 4723/BGDĐT-CTHSSV Ngày ban hành: 15-09-2015

Kính gửi : Các sở giáo dục và đào tạo

Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên (HSSV), hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2015-2016 như sau:

A. Nhiệm vụ chung

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị. Triển khai nội dung Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020, Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2. Thực hiện có hiệu quả các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong các cơ sở giáo dục. Tăng cường các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh thiếu niên trong trường học. Tăng cường giáo dục toàn diện; Chú trọng và đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống; tư tưởng chính trị, giá trị văn hóa truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội cho HSSV. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong nhà trường.

3. Tăng cường công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, giáo dục văn hóa giao thông, hạn chế tối đa tai nạn giao thông và vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong HSSV, thực hiện có hiệu quả kế hoạch giáo dục an toàn giao thông năm học 2015-2016. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, tuyên truyền nội dung về biển, hải đảo và trách nhiệm của HSSV trong quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng, toàn vẹn lãnh thổ bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác quản lý HSSV, chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước; Triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý, nghề nghiệp cho HSSV.

4. Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh đối với HSSV. Triển khai công tác bảo hiểm y tế trong HSSV, tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong HSSV để đạt 100% số HSSV tham gia bảo hiểm y tế.

5. Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác HSSV, tư tưởng, văn hóa, thể dục, thể thao và y tế trường học. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy chuyên trách thực hiện công tác HSSV tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.

B. Nhiệm vụ cụ thể

I. Công tác Tư tưởng - Văn hoá

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; Gắn bó với nhân dân; Đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Cụ thể: Các đảng viên, nhà giáo, cán bộ công chức, viên chức ở các nhà trường và cơ sở giáo dục nêu cao tính trung thực, tinh thần trách nhiệm trong công tác; Gắn bó với HSSV, coi HSSV là đối tượng ưu tiên được phục vụ trước hết và trên hết; Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của đảng viên, nhà giáo, cán bộ công chức, viên chức; Đề ra những nội dung phù hợp với đối tượng HSSV. Giới thiệu rộng rãi website: http://hochiminh.vn vàhttp://tutuonghochiminh.vn tới nhà giáo, người học để nghiên cứu, tham khảo các tấm gương học tập và làm theo Bác.

Hướng dẫn, chỉ đạo cán bộ, nhà giáo và HSSV tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm học 2015 - 2016.                                            

2. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Đề ra các giải pháp phù hợp với cơ sở, đơn vị.

Triển khai các nội dung liên quan Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” theo Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Các sở giáo dục và đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai chi tiết, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương; Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai phong trào Thi đua Dạy tốt - Học tốt; Quy định cụ thể việc HSSV tham gia trực tiếp lao động, vệ sinh lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường. Các nhà trường thực hiện thống nhất việc treo khẩu hiệu; Thực hiện nghiêm túc quy định hát Quốc ca trong các lễ chào cờ.

3. Triển khai thực hiện Chương trình số 355/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 25/3/2013 về phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2017; Chương trình số 782/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 03/9/2015 về phối hợp hoạt động trong năm học 2015-2016.

Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN ngày 27/11/2014 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh, thiếu niên trong trường học. Sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các tỉnh, thành Đoàn triển khai Cuộc thi ”Chinh phục vũ môn” năm học 2015-2016 giành cho học sinh trung học cơ sở.

Sở giáo dục và đào tạo và tỉnh, thành Đoàn triển khai ký chương trình công tác phối hợp năm học 2015-2016; Phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam theo Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Thanh niên ban hành ngày 29/11/2005, Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ngày 10/9/2013 về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của ngành Giáo dục.

Các cơ sở giáo dục, đào tạo cần phân công đội ngũ kiêm nhiệm thực hiện công tác thanh niên.

5. Tiếp tục triển khai các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thành các hoạt động thường xuyên trong các nhà trường.

Triển khai Chỉ thị số 1357/CT-BGDĐT ngày 5/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho HSSV trong các cơ sở giáo dục, đào tạo nhằm đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV phù hợp với tình hình mới; Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho HSSV qua việc lồng ghép nội dung các môn học, hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Các cơ sở giáo dục, đào tạo xây dựng và thực hành qui tắc ứng xử văn hóa giữa cán bộ, giáo viên và HSSV theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Bố trí bộ máy, đa dạng hóa nội dung, xây dựng và nhân rộng mô hình nhằm triển khai có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý trong nhà trường.

Các cơ sở giáo dục định kỳ tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa người học với các thầy giáo, cô giáo và lãnh đạo nhà trường để nắm bắt và xử lý kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người học.

7. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác phát triển Đảng trong HSSV phù hợp với tình hình mới trên cơ sở nội dung của Thông báo số 537/TB-BGDĐT ngày 09/7/2014 về kết quả Hội nghị Tổng kết 15 năm triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị về công tác phát triển Đảng trong các trường học.

8. Chỉ đạo và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật, hoạt động ngoài giờ lên lớp theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/11/2008 về quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho HSSV trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp. Thành lập các câu lạc bộ năng khiếu, sở thích nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần giáo dục toàn diện cho HSSV theo nội dung chỉ đạo tại Công văn số 4146/BGDĐT-CTHSSV ngày 14/5/2015 về hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2015-2016 trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp.

9. Căn cứ chức năng, trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, các sở giáo dục và đào tạo phối hợp các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tham gia Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần XIV năm học 2015-2016 theo Quyết định số 1675/QĐ-BGDĐT ngày 20/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi “Tiếng hát sinh viên”.

10. Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường sự phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục HSSV.                            

II. Công tác quản lý HSSV

1. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống các tác động tiêu cực, kích động, lôi kéo HSSV tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật (đặc biệt là trong dịp tổ chức Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng khác của Đất nước). Thực hiện có hiệu quả quản lý, tuyên truyền giáo dục và phối hợp ngăn chặn hiệu quả tình trạng học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học. Chủ động đề xuất và thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương trích trong trường học.

2. Triển khai chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Kế hoạch số 704/KH-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2015-2016. Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 235/CTPH/UBATGTQG-BGDĐT ngày 05/8/2013 giữa Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục An toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2013-2018. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai Cuộc thi “Giao thông thông minh” trong học sinh tiểu học và THCS và Cuộc thi “Giao thông học đường” trong học sinh THPT.

3. Tổ chức tổng kết Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn ma túy giai đoạn 2012-2015; Chương trình hành động quốc gia phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2015, gắn kết với việc thực hiện các vấn đề cơ bản sau đây:

- Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học theo qui định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục và các văn bản liên tịch có liên quan;

- Thực hiện Quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma tuý trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, đặc biệt là thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ tết và các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma tuý ngày 26/6/2016.

4. Tổ chức tổng kết Chương trình hành động về phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với HSSV giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 07/4/2011).

5. Tăng cường công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú, tổng hợp tình hình và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

6. Tổ chức thực hiện Đề án nghề công tác xã hội trong trường học, tổ chức tốt các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đối với học sinh cuối cấp bằng nhiều hoạt động phù hợp.

7. Tổ chức giới thiệu, lồng ghép các biện pháp cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến chương trình tín dụng cho HSSV theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho tất cả học sinh các lớp cuối cấp trung học sơ sở, trung học phổ thông.

8. Chỉ đạo và kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện việc tổ chức mặc đồng phục của học sinh theo Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014, Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 và các văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. Công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học

1. Triển khai thực hiện các văn bản về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học: Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục, thể thao đến năm 2020; Nghị định số 11/2015/NĐ-TTgCP ngày 31/01/2015 của Chính phủ quy định về giáo dục thể chất và thể thao trường học; Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên thể dục, thể thao; Quyết định số 14/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học; Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực HSSV; Quyết định số 72/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động thể dục, thể thao ngoại khoá cho HSSV.

2. Các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các trường phổ thông triển khai tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền và hô các khẩu ngữ sau khi tập thể dục tập thể theo hướng dẫn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, tránh tai nạn đuối nước cho học sinh. Tổ chức, tham gia các lớp tập huấn phương pháp dạy bơi, cứu đuối, công tác phòng, tránh tai nạn đuối nước cho học sinh từ Trung ương đến cơ sở. Sở giáo dục và đào tạo báo cáo, đề xuất các cấp có thẩm quyền và chủ động triển khai, tích cực huy động xã hội hóa việc tổ chức dạy bơi, cứu đuối, phòng, tránh tai nạn đuối nước cho học sinh. Chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức, quản lý và hướng dẫn học sinh tham gia các lớp học bơi trong giờ lên lớp, ngoài giờ lên lớp trong năm học và dịp hè.

3. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học; Duy trì và phát triển các loại hình câu lạc bộ thể thao trong nhà trường và cơ sở giáo dục; Tạo điều kiện cho HSSV, cán bộ, giáo viên được tham gia tập luyện và thi đấu các giải thể thao tại khu vực và toàn quốc.

4. Tăng cường đầu tư kinh phí, xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo tốt việc tập luyện thể dục, thể thao (bể bơi, nhà tập đa năng, trang thiết bị...).

5. Phối hợp với Hội Thể thao học sinh Việt Nam đẩy mạnh công tác vận động thành lập Hội Thể thao học sinh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động thể dục, thể thao của học sinh trong năm học 2015-2016, cụ thể:

a) Các hoạt động thể thao cơ sở

- Tham mưu, triển khai tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp, tiến tới HKPĐ toàn quốc lần thứ IX-2016 tại hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa;

- Các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục căn cứ vào điều kiện thực tế, đề xuất, tham mưu, chỉ đạo tổ chức các giải thể thao cấp trường, cụm trường, cấp ngành cho HSSV và cán bộ giáo viên tham gia thi đấu;

- Tổ chức các đội tuyển tham gia các giải thi đấu thể thao tại khu vực và toàn quốc.

b) Các hoạt động thể thao toàn quốc của ngành Giáo dục

- Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX-2016 tại Nghệ An và Thanh Hóa;

- Phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức các đội tuyển thể thao ngành Giáo dục tham dự các giải thể thao do ngành TDTT tổ chức.

c) Các hoạt động thể thao quốc tế 

- Tham gia Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 7 vào tháng 11/2015 tại Brunei và Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 8 vào tháng 7/2016, dự kiến tại Thái Lan.

- Phối hợp với các địa phương tổ chức các đội tuyển thể thao tham gia các giải thi đấu thể thao thường niên theo kế hoạch của Liên đoàn Thể thao học sinh Châu Á (Giải Bóng đá, Bơi lội, Điền kinh, Bóng chuyền…).

Đối với hoạt động TDTT học sinh quốc tế, các địa phương căn cứ khả năng kinh phí và điều kiện của địa phương xem xét, lựa chọn, báo cáo UBND tỉnh/Tp trực thuộc TW cho phép và đăng ký với Bộ để cử học sinh tham gia.

IV. Công tác Y tế trường học

1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về công tác y tế trường học, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

- Củng cố, phát triển và kiện toàn công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 01/03/2000 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học; Hoạt động y tế trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và tr­ường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Kiện toàn và tăng cường hiệu quả công tác y tế trường học theo Công văn số 2378/VPVP-KGVX ngày 08/4/2015 của Văn phòng Chính phủ về công tác y tế, tài chính kế toán trong các cơ sở giáo dục; Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006; Thông tư liên tịch số 06/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 qui định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trường học;

- Triển khai Chương trình phối hợp số 993/CTr-BYT-BGDĐT ngày 16/11/2012 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, HSSV trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2012 – 2020;

- Phối hợp với ngành Y tế địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 28/4/2011 về việc quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư liên tịch số 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18/6/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế về quy định công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non.

2. Phối hợp với ngành Y tế tại địa phương tổ chức các hoạt động phòng, chống các dịch, bệnh, tật trong trường học (cúm A H1N1, cúm AH5N1, cúm AH7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người, tay chân miệng, sởi, rubella, sốt xuất huyết, lao, hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rút Corona “Mers-Cov”, nha học đường, mắt học đường, cong vẹo cột sống, sốt rét, giun sán,...) và các dịch bệnh mới xuất hiện theo các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch, bệnh do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tham gia và tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ y tế trường học.

3. Thực hiện các quy định về công tác y tế trường học:

- Tổ chức thực hiện các quy định về vệ sinh tr­ường học, nước sạch, vệ sinh môi trường, thực hiện bảo quản, tiêu hủy hóa chất, chất thải sau thí nghiệm đúng quy trình quy định vệ sinh môi trường; đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm; Phòng, chống HIV/AIDS theo Kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS của ngành Giáo dục giai đoạn 2012-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 5330/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2012; Truyền thông giáo dục phòng, tránh tai nạn thương tích, tác hại của thuốc lá, lạm dụng rượu bia (thực hiện Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17/12/2014 về phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn); Triển khai Đề án “Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013 - 2020” theo Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT ngày 25/01/2014; Các quy định về hoạt động Chữ Thập đỏ trong trường học theo Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đảm bảo môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp, an toàn; Tăng cường công tác chống kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền trẻ em, tạo cơ hội học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh nghèo theo Kế hoạch Liên ngành số 3970/KHLN- BLĐTBXH-BGDĐT ngày 15/10/2013 của Bộ LĐTBXH và Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch hành động vì trẻ em số 129/KH-BGDĐT ngày 07/02/2013 của ngành Giáo dục giai đoạn 2013 - 2020; Tổ chức triển khai thực hiện Đề án Giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2170/QĐ-TTg ngày 11/11/2013.

4. Tiếp t  ục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động HSSV tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc theo qui định tại Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế. Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế, phấn đấu đến cuối năm 2016, đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia bảo hiểm y tế. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; giáo dục dân số, gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, phòng, chống HIV/AIDS. Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày nước thế giới (22/3); Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường; Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo (7/4); Ngày thế giới không thuốc lá (31/5); Ngày môi trường thế giới (5/6); Tuần lễ quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm, Ngày vệ sinh yêu nước (2/7); Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12).

5. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả và giám sát chặt chẽ các hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2012-2015 theo Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BNNPTNT-BYT-BGDĐT ngày 31/5/2013 của Liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn phân công, phối hợp giữa ba ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015, chú trọng việc xây dựng, sử dụng và bảo quản các công trình cấp nước và công trình vệ sinh trong trường học; phấn đấu đến hết năm 2015, 100% các trường mầm non, trường phổ thông (các điểm trường chính) có công trình cấp nước và hợp vệ sinh. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 5909/CT-BGDĐT ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2013-2015.

6. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học các cấp về công tác y tế trường học. Xây dựng và phổ biến các mô hình tốt về công tác y tế trường học tại địa phương, tổng hợp và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu triển khai và nhân rộng. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hằng năm và báo cáo đột xuất về công tác y tế trường học.

7. Tăng cường phối hợp với các cơ quan y tế trên địa bàn trong tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

C. Tổ chức thực hiện

Các sở giáo dục và đào tạo bám sát Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và nội dung văn bản hướng dẫn công tác HSSV, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2015-2016, quán triệt, triển khai đến tất cả các phòng giáo dục, các cơ sở giáo dục và giáo viên, cán bộ công chức, viên chức toàn Ngành thực hiện.

D. Chế độ báo cáo

1. Báo cáo định kỳ: Báo cáo sơ kết triển khai công tác HSSV, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học, học kỳ I trước ngày 19/01/2016; Báo cáo tổng kết triển khai công tác HSSV, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2015-2016 trước ngày 15/6/2016.

2. Báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và có vụ việc xảy ra (kể cả khi đã giải quyết).

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Vụ Công tác HSSV, địa chỉ số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội, điện thoại/fax: 04. 38684485.

Nguồn: Trang thông tin điện tử của Bộ giáo dục và Đào Tạo

Ý kiến bạn đọc