• Liên kết mạng xã hội:
  •   

Video

Kỷ niệm 55 năm ngày Thành lập trường (1960- 2015) phần 1

Kỷ niệm 55 năm ngày Thành lập trường (1960- 2015) phần 1

Kỷ niệm 55 năm ngày Thành lập trường (1960- 2015) phần 2

Kỷ niệm 55 năm ngày Thành lập trường (1960- 2015) phần 3

Lễ khánh thành trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng

Lễ đón bằng công nhận trường THPT đạt chuẩn Quốc gia

Video lễ Khai giảng năm học 2015-2016

Thư viện ảnh

Đọc nhiều nhất

Danh ngôn

PHÂN CÔNG GIAO LƯU 2019-2020.

29/08/2019

Đoàn trường đã tổ chức bốc thăm thứ tự giao lưu của các tổ, các lớp trong năm học 2019-2020. Các thầy cô và các em học sinh theo dõi lịch giao lưu của lớp mình để thực hiện

TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT-HAI BÀ TRƯNG

BẢNG PHÂN CÔNG TỔ CHỨC CÁC BUỔI SINH HOẠT DƯỚI CỜ

NĂM HỌC 2019 - 2020 (CA SÁNG)

STT

THÁNG

HOẠT ĐỘNG

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

1

9

GIAO LƯU THEO CHỦ ĐỀ: RCV ATGT

9/09/2019

TỔ VĂN

HĐNGLL (THEO CHỦ ĐỀ THÁNG 09: TN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CNH, HĐH ĐẤT NƯỚC)

23/09/2019

12A3, 12A4, 12D4

2

10

 

HĐNGLL (THEO CHỦ ĐỀ THÁNG 10; CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ 10/10)

07/10/2019

TỔ TOÁN

GIAO LƯU THEO CHỦ ĐỀ (20.10)

21/10/2019

 

12A1, 12A2, 12D7

3

11

HĐNGLL (THEO CHỦ ĐỀ THÁNG 11)

04/11/2019

TỔ XÃ HỘI

GIAO LƯU THEO CHỦ ĐỀ (20.11)

20/11/2019

ĐOÀN TRƯỜNG

4

12

GIAO LƯU THEO CHỦ ĐỀ (TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG HIV.AIDS)

2/12/2019

12D2, 12D3, 12D9

HĐNGLL (THEO CHỦ ĐỀ THÁNG 12: TN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC)

16/12/2019

12A5, 12D5, 12D8

5

01

GIAO LƯU THEO CHỦ ĐỀ (CHÀO NĂM MỚI)

06/01/2020

12D1, 12D6, 11A1, 11A5

HĐNGLL (THEO CHỦ ĐỀ THÁNG 01: TN VỚI VIỆC GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC)

20/01/2020

TỔ HÓA SINH

 

 

6

 

 

02

GIAO LƯU THEO CHỦ ĐỀ (MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN)

10/02/2020

11A3, 11A4, 11A6, 11D1

 

HĐNGLL (THEO CHỦ ĐỀ THÁNG 02)

 

24/02/2020

TỔ NN – TD - QP

7

03

 

HĐNGLL (THEO CHỦ ĐỀ THÁNG 03)

9/03/2020

TỔ - LÝ – TIN - CN

GIAO LƯU THEO CHỦ ĐỀ (26.03)

26/03/2020

ĐOÀN TRƯỜNG

8

04

HĐNGLL (THEO CHỦ ĐỀ THÁNG 04: TN VỚI VẤN ĐỀ HÒA BÌNH VÀ HỢP TÁC)

6/04/2020

TẠI LỚP

9

05

GIAO LƯU THEO CHỦ ĐỀ BÁC HỒ

11/05/2020

11A2, 11D2, 11D3

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

 

TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT-HAI BÀ TRƯNG

BẢNG PHÂN CÔNG TỔ CHỨC CÁC BUỔI SINH HOẠT DƯỚI CỜ

NĂM HỌC 2019 - 2020 (CA CHIỀU)

STT

THÁNG

HOẠT ĐỘNG

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

1

9

GIAO LƯU THEO CHỦ ĐỀ: RCV ATGT

9/09/2019

TỔ VĂN

HĐNGLL (THEO CHỦ ĐỀ THÁNG 09: TN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CNH, HĐH ĐẤT NƯỚC)

23/09/2019

11D5, 11D7, 11D8

2

10

 

HĐNGLL (THEO CHỦ ĐỀ THÁNG 10; CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ 10/10)

07/10/2019

TỔ TOÁN

GIAO LƯU THEO CHỦ ĐỀ (20.10)

21/10/2019

 

10D7, 10D11, 11D10

3

11

HĐNGLL (THEO CHỦ ĐỀ THÁNG 11)

04/11/2019

TỔ XÃ HỘI

GIAO LƯU THEO CHỦ ĐỀ (20.11)

20/11/2019

ĐOÀN TRƯỜNG

4

12

GIAO LƯU THEO CHỦ ĐỀ (TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG HIV.AIDS)

2/12/2019

10A1, 10D3, 11D4

HĐNGLL (THEO CHỦ ĐỀ THÁNG 12: TN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC)

16/12/2019

10D4, 10D9, 11D9

5

01

GIAO LƯU THEO CHỦ ĐỀ (CHÀO NĂM MỚI)

06/01/2020

10A3, 10D8, 10D10, 11D6

HĐNGLL (THEO CHỦ ĐỀ THÁNG 01: TN VỚI VIỆC GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC)

20/01/2020

TỔ HÓA SINH

 

 

6

 

 

02

GIAO LƯU THEO CHỦ ĐỀ (MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN)

10/02/2020

10A2, 10A4, 10D2, 10D6

 

HĐNGLL (THEO CHỦ ĐỀ THÁNG 02)

 

24/02/2020

TỔ NN – TD - QP

7

03

 

HĐNGLL (THEO CHỦ ĐỀ THÁNG 03)

9/03/2020

TỔ - LÝ – TIN - CN

GIAO LƯU THEO CHỦ ĐỀ (26.03)

26/03/2020

ĐOÀN TRƯỜNG

8

04

HĐNGLL (THEO CHỦ ĐỀ THÁNG 04: TN VỚI VẤN ĐỀ HÒA BÌNH VÀ HỢP TÁC)

6/04/2020

TẠI LỚP

9

05

GIAO LƯU THEO CHỦ ĐỀ BÁC HỒ

11/05/2020

10A5, 10D1, 10D5

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

 

 

Ý kiến bạn đọc